Nytt Munch-museum

Munch museet er vel kanskje et av de mest kjente museer vi har i Norge og definitivt i Oslo. Her er det samlet mange kunstverker med samlingen til Edvard Munch som det viktigste. Men alle verkene til Munch får ikke plass på utstillingen på grunn av plassmangel i det gamle bygget hvor museet holder til i dag. Det har derfor vært en diskusjon innen Oslo kommune, og bygge et helt nytt museum som vil gi bedre plass og ikke minst langt mer moderne lokaler. For år tilbake ble det endelig vedtatt at det skulle bygges nytt i Bjørvika og dette står ferdig i 2019. Utover Munchsamlingen på hele 28 000 kunstverk blir det også plass til Ravensbergs samlinger samt Amaldus Nielsens og Stenersens.

Det nåværende museum

Munchmuseet som vi kjenner det i dag ligger på Tøyen i Oslo. Her har man samlet den største samlingen av arbeider til Edvard Munch og museets viktigste oppgave er å forvalte denne samling. Munch og hans kunst er uten tvil det største bidraget Norge har til verdenskunsten og det er derfor av stor viktighet at alle verkene blir ivaretatt på best mulig måte. To av Edvard Munchs mest kjente malerier er utstilt på museet, det er “Madonna” fra 1893-94 og ikke minst “Skrik” fra 1893, som begge regnes for nasjonalikoner. Begge disse ble stjålet fra museet i 2004, men kom heldigvis til rette igjen to år senere. Tyveriet medførte en større ombygning og sikring av museet, noe som også vil ha stort fokus når det nye Munchmuseet blir bygget. Men Munch står bak mange flere kunstverker og hele samlingen hans, som ble donert til Oslo Kommune i 1940, består av 4500 akvareller, 15 400 grafiske blad, 7000 tegninger, 1100 malerier og flere skulpturer samt fotografier og trykkplater.

Hvordan blir det nye museet?

Med et helt nytt og moderne museumsbygg, plassert midt i den nye bydelen Bjørvika, vil Edvard Munch samlingen bedre kunne nå ut til et stort publikum og samtidig styrke Oslo som en internasjonal kulturby. Bygget vil bestå av et tårn på hele 13 etasjer og rundt dette vil det i tillegg komme et podium som vil inneholde lobby, forskningsbibliotek og leserom. Det høye tårnet blir inndelt i to deler hvor det ene blir en statisk del med en fast utstilling av verker. Her vil også kunstverkene bli oppbevart når de ikke er på utstilling og det blir plass til toppmoderne konserveringslokaler. Den andre delen blir mer dynamisk med plass til ulike utstillinger og et stort pauseareal for publikum.

Fasaden blir gjennomskinnelig slik at man som besøkende har kontakt med byen og landskapet utenfor. Det blir et imponerende bygningsverk som vil synes godt i Bjørvika bydelen, spesielt på grunn av sin høyde på nesten 60 meter. Totalt blir arealet på 26 000 kvadratmeter – en god del mer enn hva museet har til rådighet i dag. Kapasiteten vil også økes og det blir plass til nesten 2000 besøkende pr. dag eller en halv million mennesker i året. Det er derfor bare å glede seg til at bygget blir ferdig i 2019 slik at museet kan åpne dørene for publikum i begynnelsen av 2020.